canli
tercih
tercih
bote
radyo
Bilim ve Teknoloji
Bulunan Film Sayisi = 15

1     2007 Uluslararası Tasarım Ödüllü Volitan

2     Formula G

3     Güneş Enerjisi Teknolojilerinin ODTÜ'de Geliştirilmesi Prof. Dr. RAŞİT TURAN

4     Laser Işınları

Filmi Izlemek icin Tiklayiniz

Prof. Dr. Sinan Bilikmen'in koordinatörlügünde yürütülen Nükleer Füzyon ve Endüstriyel Uygulamalar İçin X- Işını Lazerlerin Tasarımı ve Yapılması Projesi Fizik, Elektronik ve Biyoteknolojik konularda geniş uygulama alanı bulacak. Elde edilen bu Lazer ile X-ışını Lazeri, termo-nükleer füzyon, ufak boyutlu parçacık hızlandırıcısı, lineer olmayan optik, nükleer fizik, laboratuar astrofiziği, elektronik ve biyoteknolojik konularda geniş uygulamaları mümkün kılacaktır. Bu projede yer alan ODTÜ, Kocaeli, Zonguldak, Çanakkale, Akdeniz Üniversiteleri ve TAEK gibi kurumlardan 20 kadar lisansüstü ögrenci ve araştırmacı işbirliği yapmaktadır. DPT tarafından YUUP kapsamında desteklenen bu proje ODTÜ Fizik Bölümü Lazer Laboratuarında sürdürülmektedir. Son 5 yıldaki Femtosaniye(10-12 saniye) uzunluğunda ve Tera Watt (1012 watt) gücündeki lazerısısında kaydedilen gelişmeler, Doğrusal olmayan rölativistik optik araştırmalarına ivme kazandırmıştır. Bu gelişmelerde '' Chirped Pulse Amplification'' (CPA) tekniği öncü olmuştur. Bu teknikle elde edilen çok yüksek enerjili ultra kısa zaman aralıklı lazer ışınımı, optik bileşenlere ve güç yükselticilerine (Amplifier) zarar vermemektedir. CPA tekniği ile ultra-geniş bant katı-hal Lazer malzemelerinin kombinasyonu multi-terawatt, femto saniye atim(pulse) uzunluğuna sahip ve ortalama gücü gittikçe artan Lazerlerin yapımını mümkün kılmaktadır. Yakın zamanımızda, bu Atto-saniye, Petawatt düzeyinde Lazer ışınımı çalışmalarını görmekteyiz.

Bilim ve Teknoloji | 2005 | 7' izle >>

5     Nanoteknoloji ile Güneş Pilleri Üretimi

6     Nesrin Hasırcı: Yapay Doku

Filmi Izlemek icin Tiklayiniz

Üniversitemizin Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Hasırcı dünyada bir ilke imza atarak kapanması mümkün olmayan derin yaralar için yapay dokuyu geliştirdi. Türk Patent Enstitüsü'nün onayladığı ve örnek gösterdiği çalışmayla bundan böyle yatak ve şeker hastalarındaki derin yaralar bir-iki haftada iyileşebilecek. Hasırcı, insan vücudundaki herhangi bir dokunun bozulması durumunda bunun vücudun görünmeyen başka bir yerinden alınan başka bir dokuyla tedavi edildiğini anımsatarak, jelatin şeklinde olan yapay doku malzemesi ile tahrip olan dokuların doldurularak tamamen tedavi edildiğini açıkladı. Projenin üzerinde 10 yıldır çalıştığını belirten Hasırcı, çalışmasının Türk Patent Enstitüsü'nce onaylandığını ayrıca dünyada otorite olarak görülen 5 merkeze gönderilen çalışmanın bio-bozulur madde olarak patent almaya değer görüldüğünü kaydetti. Yapay dokunun tavşanlar ile farelerde bir-iki hafta içinde hiçbir yan etki yapmadan yaraları iyileştirdiğini belirten Hasırcı, çalışmasının iki yaşlı ve yatak hastasında da uygulandığını ve olumlu sonuç verdiğini dile getirdi. Yapay dokunun bundan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp seri üretime geçeceğini söyleyen Hasırcı, şöyle konuştu: "Çalışmamı sağlam, güvenilir bir sağlık firmasına devretmek istiyorum. İstediğim bu çalışmanın gerçekten insanlığa faydalı olabilmesi. Eğer çalışma Sağlık Bakanlığı'ndan onay alırsa 6 ay içinde seri üretime geçilebilir. Bir yıl içinde de hastalara uygulanabilir. Böylece yatak ve şeker hastalarında oluşan yaralar bio-bozulur adındaki yapay doku ile bir iki hafta içinde tedavi edilebilir."

Bilim ve Teknoloji | 2006 | 20' izle >>

7     ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi - Bir başlangıcın öyküsü

Filmi Izlemek icin Tiklayiniz

Ülkemizde çağdaş ve bilimsel eğitim konusunda olduğu kadar bilim üretme ve teknoloji geliştirme alanlarında da öncü rolünü sürdüren Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bir Bilim ve Teknoloji Müzesi oluşturmaktadır. Anadolu'nun en az on bin yıllık tarihini ve teknolojik gelişimini yansıtan Bilim ve Teknoloji Müzesi yapı kompleksi 5 ana elemandan oluşmaktadır. 1- Ana sergi ve depo yapısı (Büyük silo) 2- Resepsiyon, kafe ve hediye dükkanı içeren cam silo 3- Ek sergi yapısı (hangar) 4- Görsel işitsel koleksiyon gelişim alanı 5- Açık hava sergisi Toplam 3.500 metrekare kapalı alanı olan müze, 10.000 metrekare açık hava sergi alanı, bir gölet ve açık hava amfisi içerecek şekilde düzenlenmektedir. Yapılar, çelik taşıyıcı ve gergi sistemi ile üretilmektedir. Doç.Dr. Ayşen Savaş ve Araş. Gör. Barış Yağlı tarafından tasarlanan müze inşaatı bağışlarla gerçekleştirilmektedir. ODTܒnün teknoloji ve toplum bağını oluşturmak yolundaki öncülüğünün bir göstergesi olan bu serginin nesneleri üniversite birimlerinin ve diğer ilgili kişi ve kurumların katkılarıyla biraraya getirilmiştir. Serginin amacı, yerleşkemizde bulunan ve kullanım değerini yitirmiş malzemelerin çeşitliliğini ve zenginliğini görünür kılmaktır. Seçimdeki ve sergilemedeki rastlantısallık, derlenen malzemenin yoruma ve genişlemeye açık olduğunu göstermektedir. Kurulmakta olan Bilim ve Teknoloji Müzesi’ne yapacağınız her türlü destek, tematik sergilerin oluşturulmasında önemli rol oynayacaktır. http://depo.metu.edu.tr bilimmuze@po.metu.edu.tr

Bilim ve Teknoloji | 2005 | 5' izle >>

8     Peter Sarnak: Hilbert's Eleventh Problem

9     Prof.Dr. Vasıf Hasırcı ile FP6 Kornea Mühendisliği Projesi

Filmi Izlemek icin Tiklayiniz

Kornea kadar karmaşık bir yapıyı laboratuvarda oluşturma hedefiyle yola çıkılan Kornea Mühendisliği Projesinde ODTÜ'ye ek olarak 13 Batı Avrupalı ekip çalışmaktadır. Projede korneayı oluşturan kollajen ve polisakkaritlerin moleküler biyolojik yöntemlerle hücrelere ürettirilmesi, yapay korneanın oluşturulması aşamasında yapıya katılacak hücrelerin elde edilip saflaştırılması ve çoğaltılması ve hücrelerin yerleştirileceği biyobozunur yapının üretilmesi söz konusudur. BIOMAT'ın rolü kendi geliştirdiğimiz yöntemlerle biyobozunur polimer ve kollajen temelli yapıyı üretmek, buna ortaklarımızca üretilmiş hücreleri ekleyip laboratuvarda yapay dokuyu oluşturmak, malzeme-hücre uyumunu inceleyerek doku mühendisliğinin ön deneme aşamalarını gerçekleştirmektir. Bu yapı sonra hayvanlarda ve klinikte (hastalarda) denenecektir. Başarıya ulaştığımızda dünyada yılda ortalama 60 bin doku nakli ameliyatında kullanılmak üzere bağışcılardan kornea almak yerine kendi malzememiz kullanılacak, böylelikle hem her hastaya kornea bulunabilecek hem de organ bağışcısından kaynaklanabilecek hastalık riski ortadan kalkacaktır. Bu projeleri gerçekleştirmekte olan ODTÜ Biyomateryal Grubumuz (BIOMAT) temelde sentetik ve doğal kaynaklı polimerleri kullanarak araştırma yapan ve çekirdek kadrosu ODTÜ'de olan, ancak yoğun biçimde ODTÜ dışındaki ortaklıkların sürdürüldüğü etkin bir araştırma grubudur. web: www.biomed.metu.edu.tr

Bilim ve Teknoloji | 2005 | 5' izle >>

10     Sıvı Yakıtlı İtki Sistemleri


1 | 2 |